CENOVÁ PONUKA

Pre získanie cenovej ponuky prosím vyplňte nižšie uvedený formulár. 

V prípade presného výpočtu murovacieho materiálu, stropov alebo strešnej krytiny, prosím priložte aj potrebnú projektovú dokumentáciu (pôdorysy podlaží, zvislé rezy, pohľady, pôdorys strechy) alebo výkaz výmer materiálu. 

 

verify

* Tento údaj je povinný